مسکن ملی پرند فاز6

 شماره های تماس 

09106667004

021-56953700

021-56953800

 

پروژه فرهنگیان مسکن ملی پرند فاز6

 

 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

پروژه نیک پی سرای ایرانیان 254 واحدی 

کارفرما : شرکت عمران شهر پرند 

شرکت ارگ طرح ارم 

اتمام پروزه برج 11 سال 1401

مسکن ملی پرند فاز6

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

 

پروژه آرتا معمار غرب 96 واحدی 

عنوان: پروژه 96 واحدی اقدام ملی 

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند

ناظر : شرکت عمران طرح صدرا 

مهندسین مشاور: شرکت ارگ طرح ارم

مسکن ملی پرند فاز6

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

پروژه صنعت برتر زنجان 64 واحدی اقدام ملی 

نام پروژه : 64 واحدی اقدام ملی 

سازنده : شرکت سازندگان صنعت برتر زنجان 

کارفرما : شرکت عمران شعر جدید پرند 

مشاور: مهندسین مشاور ارگ طرح ارم 

مهندس ناظر : شرکت مهندسین پارسیان داده اترک 

نعداد واحد: 64 

تعداد طبقات: 5

تاریخ شروع: 1400/12/29 تاریخ اتمام :1402/12/29

مسکن ملی فاز6 پرند 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

پروژه ماهان البرز مسکن ملی فاز6 پرند  

آدرس : بلوار امام علی بالاتر از پمپ بنزین 

 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

پروژه پولاد پادیر مسکن ملی فاز6 پرند 

آدرس : بلوار امام علی بالاتر از پمپ بنزین 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

پروژه ماهان البرز مسکن ملی فاز6  پرند   آدرس : بلوار امام علی بالاتر از پمپ بنزین 

پروژه ماهان البرز مسکن ملی فاز6  پرند   آدرس : بلوار امام علی بالاتر از پمپ بنزین 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

پروژه اقدام مسکن ملی فاز6 پرند 

 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800 آدرس : بلوار امام علی بالاتر از پمپ بنزین 

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

مسکن ملی پرند فاز6 |خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند|قیمت مسکن ملی فاز6 پرند|امتیاز مسکن ملی پرند فاز6|02156953700 | 02156953800

 

خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6؛ خوش آب و هواترین منطقه پرند

خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6 داشتن زندگی لوکس و راحت در مرکز کشور را برای بسیاری از هموطنان جویای مسکن از حالت رویا به واقعیت محض تبدیل کرده است. جایی که بهترین پروژه های ترکیه ای با معماری فاخر به بهره‌برداری رسیده و داشتن یک آپارتمان لوکس با تمام امتیازها را با بهترین نرخ میتوان تجربه کرد. مناسب بودن قیمت مسکن ملی پرند فاز 6 فقط یک مزیت مسکن گزیدن در این منطقه است و فاز 6 به دلایل موجه زیادی از جمله پیشرفت فیزیکی بالا، خوش آب و هوا بودن و موارد مشابه دیگری همواره روی بورس است. به طوری که در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیر جمعیت در این شهر جدیدالاحداث بوده ایم.

خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6

 

فاز 6 پرند کجاست؟ 

این سوال بسیاری از هموطنان است که بهترین فاز پرند کجاست؟ اگرچه اختلاف سلیقه همواره وجود دارد و بهترین فاز پرند از نظر هر کس می تواند متفاوت باشد؛ اما از آنجایی که اغلب ما معیارهای مشترکی در انتخاب مسکن داریم، فاز 6 پرند به دلیل دارا بودن اغلب این معیارها، می تواند بهترین پاسخ برای این سوال باشد.

فاز 6 پرند قسمت شمالی شهر تازه تاسیس پرند را شامل می شود که به سبب خوش آب و هوا بودن و نزدیکی به منطقه کوهستانی معروف می باشد. تفاوت در معماری شهری و سیمای متفاوت شهر نیز دلیل تمایز آن از دیگر فازهای پرند است. بهره برداری از پروژه های مهم با معماری مدرن ترکیه ای در این منطقه همواره مورد توجه بوده و هست. این قسمت اگرچه هم اکنون نیز در وضعیت خوبی قرار دارد، اما گفته می شود که دارای آینده ای روشن و تضمین شده است. زیرا بافت شهر جدید، استاندارد و جذاب است. همچنین، به المان‌ های شهری و امکانات رفاهی توجه ویژه شده و بستر شهر در حال گسترش می باشد. از این رو فاز 6 پرند نه فقط برای زندگی کردن بلکه برای سرمایه گذاری های بلند مدت و حفظ سرمایه نیز گزینه ای قابل اعتماد است.

 

خرید مسکن در شهر جدید پرند

این روزها که مشکل مسکن دغدغه اصلی بسیاری از هموطنان است، سکونت گزیدن در مناطق تازه احداث همچون شهر پرند تهران اجازه می دهد تا با سرمایه کم هم بتوان صاحب خانه شد. چرا که اختلاف قیمت قابل ملاحظه ای بین قیمت مسکن ملی فاز 6 پرند و مسکن در کلانشهرها وجود دارد. در مقابل، این شهر در حال توسعه بوده و همین حالا هم پیشرفت فیزیکی معقول خود را در مدتی کوتاه بعد از احداث شدن داشته است.

خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6 تهران

 

امکانات شهری و خطوط ارتباطی 

خطوط ارتباطی جایگاه مهمی در بین امکانات شهری دارند و اهمیت آنها در رفت و آمد سریع و ارزان مشخص می شود. خوشبختانه فاز 6 پرند از این خدمات شهری کاملا بهره مند می باشد. به طوری که از تمام خطوط هوایی، مترو و راه های زمینی و آزادراه ها به خوبی برخوردار است. این امر رفت و آمد به شهرهای مهم همجوار را آسان می کند و با انتقالات مستقیم، مسیرها کوتاه می شوند. عبور آزادراه غدیر از فاز 6 پرند نمونه بارز این خطوط ارتباطی می‌ باشد که نه تنها منجر به بالا رفتن ارزش منطقه گشته است بلکه بسیاری از توجه‌ ها را به خود جلب کرده و بسیاری از هم‌وطنان فاز ۶ را بر سایر فازهای شهر پرند ترجیح می‌ دهند. این امر در رابطه با احداث و بهره‌ برداری خط مترو که در سال ۱۴۰۰ تکمیل گشته نیز صدق می‌کند. همین یک مورد خود به تنهایی رفت و آمد به بسیاری از نقاط مختلف شهر پرند و شهرهای همجوار را آسان و کم هزینه می‌ کند.

عمران و آبادی در فاز 6 پرند هم اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و امکانات مهمی برای این منطقه می‌توان برشمرد که در ادامه به ذکر آنها پرداخته می‌شود:

  1. وجود اماکن امنیتی، کلانتری و پلیس راهور و فعالیت این مراکز به صورت شبانه روزی و تامین امنیت در منطقه فاز ۶
  2. فعالیت بیمارستان مجهز ۲۰۰۰ تخت خوابی و ارائه خدمات درمانی در حوزه‌های مختلف
  3. وجود مراکز خرید و فروشگاه‌های معتبر و زنجیره‌ای
  4. فعالیت مراکز آموزشی از جمله پیش دبستانی دبستان و مدارس دوره متوسطه اول و دوم
  5. وجود شعبه‌های بانکی و سیستم‌های خودپرداز در نقاط مختلف شهر
  6. فعالیت دانشگاه پیام نور در این منطقه و پذیرش دانشجو در رشته‌های گوناگون
  7. وجود جایگاه پمپ بنزین در منطقه
  8. فعالیت پروژه های صنعتی در منطقه و ایجاد فرصت های شغلی برای ساکنین منطقه
  9. وجود ساختمان‌های پزشکان و داروخانه های مجهز

با توجه به بهره برداری از پروژه های مهم مسکن مهر در فاز 6 پرند، سیر خرید و فروش مسکن ملی فاز 6 پرند  صعودی شده است. پروژه های بسیاری در این منطقه یا به بهره برداری کامل رسیده اند و یا در دست ساخت می باشند. این عملیات اجرایی، شانس خانه دار شدن و خرید خانه با قیمت های مناسب را به خریداران مسکن بسیاری می دهند. با این حال، پروژه های مهم این منطقه از جمله پروژه کوزو یا همان شهرک آفتاب و آسمان، پروژه کیسون و… بر اعتبار این منطقه می افزاید. تمام عملیات ساخت مسکن در این پروژه ها بر اساس استانداردهای لازم و تحت نظر عوامل اجرایی متخصص ترکیه ای و شرکتهای مهم کشور صورت پذیرفته است. این امر نشان می دهد که کیفیت بافت ساختمانی مسکن ملی در فاز 6 پرند بالا است و ساختمانها از ایمنی لازم برخوردار هستند.

مشاور خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6

 

جاذبه ها و اماکن تفریحی و دیدنی فاز 6 پرند

از مهمترین دلایل انتخاب محله‌ های مختلف و خرید مسکن و سکونت گزیدن در آنها به جاذبه‌ ها و اماکن تفریحی و توریستی مربوط است. خوشبختانه فاز 6 پرند از این نظر نیز کاملا بهره‌ مند بوده و بهترین اماکن دیدنی و تفریحی را در خود دارد. شهرداری فاز 6 پرند به جنبه توریستی و تفریحی این منطقه توجه ویژه داشته است. وجود انواع فضاهای سبز، پارک‌ ها و شهربازی‌ ها، فعالیت سینماها، وجود اماکن دیدنی همچون موزه و موارد مشابه، وجود دریاچه مصنوعی و مناظر طبیعی بی‌ نظیر از جمله این موارد است. در حال حاضر بخش‌ های مختلفی از فاز 6 پرند در دست ساخت می‌ باشند و وسعت این منطقه در حال افزایش است. بنابراین، بدون شک در آینده نه چندان دور نیز بر تعداد این اماکن افزوده خواهد شد.

مزایای سکونت در فاز 6 پرند

هر کدام از مواردی که در قسمت‌ های قبل به آنها پرداخته شد، خود به نوعی مزایای سکونت در فاز 6 پرند به حساب می‌ آیند. با این حال، موارد دیگری نیز هستند که به عنوان مزیت می‌ توان به آنها نگریست. از جمله اینکه تنوع واحدهای آپارتمانی در این منطقه چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ ساختاری و امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته می‌ شود، بالا است. بنابراین هم واحدهای آپارتمانی ارزان قیمت و هم آپارتمان‌های کاملاً مجهز و قیمت بالا در بین آنها موجود هستند.

شهر پرند.

 

با توجه به اینکه ساخت اغلب این بلوک‌ های ساختمانی توسط پروژه‌ های معتبر صورت گرفته است، همه آنها از امتیازهای مثبت برخوردار هستند. از جمله: نگهبانی و حراست ۲۴ ساعته. حیاط و محوطه باز. آسانسور. دوربین مداربسته. پارکینگ استاندارد برای پارک خودرو. انباری استاندارد برای نگهداری لوازم. بهره‌ مندی از بهترین نمای ساختمانی در خارج و داخل هر بلوک ساختمانی و غیره. مسئله دیگر این است که به استانداردهای شهری و ایمنی ساختمان‌ ها توجه مبرم شده است. به طوری که نه تنها بلوک‌ های ساختمانی در فواصل استاندارد از یکدیگر قرار دارند، بلکه نوع مصالح به کار رفته در بافت ساختمانی از استانداردهای لازم برخوردارند. به علاوه، هر بلوک و واحد ساختمانی دارای پایان کار و تایید شهرداری منطقه است.

معایب 

در مقایسه با مزایای بسیاری که املاک فاز 6 پرند دارند، معایب آنها بسیار محدود و انگشت شمار هستند. از جمله: عدم وجود امکانات رفاهی برای برخی از ساختمان‌ ها و بلوک‌ ها. کمبود برخی از امکانات شهری از جمله اماکن فرهنگی. عدم تکمیل برخی پروژه ها و محوطه های آنها و غیره. البته بسیاری از این موارد را نمی‌ توان عیب به حساب آورد، بلکه نوعی کاستی هستند که امید است به مرور زمان برطرف شوند.

 

خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6 نیز مانند سایر فازهای شهر پرند همواره مورد توجه است. قیمت مناسب مسکن یکی از اصلی‌ ترین دلایل خریداران برای انتخاب این منطقه می‌ باشد. به طوری که بسیاری از واحدهای آپارتمانی مجهز را با قیمت‌هایی بسیار مناسب و ارزان‌تر از مسکن‌ های شخصی ساز و ویلایی می‌ توان خریداری کرد.اگرچه قیمت مسکن در عصر حاضر ارقام نجومی به خود گرفته است. اما، در شهرک‌ ها و شهرهای تازه تاسیس از جمله شهر پرند هنوز هم شانس خرید مسکن ارزان قیمت برای بسیاری از هموطنان وجود دارد.

 

مشاوره تخصصی خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6

 

در فاز 6 پرند انتخاب‌ های متعددی می‌ توان داشت. از آنجایی که شرایط واحدهای آپارتمانی با یکدیگر فرق دارد، قیمت‌ها نیز تفاوت دارند. برخی از واحدها را نیز به دلیل نیمه ساز بودن و یا به علت وجود آنها در طبقات آخر بلوک‌ها، با قیمتهای استثنایی می‌ توان خریداری کرد. قیمت مسکن ملی پرند فاز ۶ از فاکتورهای مختلف تاثیر می‌ پذیرد. از جمله این موارد به متراژ زیربنا می توان اشاره کرد. طبیعتاً هرچه واحد آپارتمانی کوچکتر باشد، قیمت آن نیز کمتر خواهد بود. با این حال، تقدم طبقات نیز می‌ تواند معیاری برای قیمت گذاری آنها باشد. به این صورت که همواره واحدهای موجود در طبقات پایین قیمت بیشتری خواهند داشت. اما، امکانات هر آپارتمان و بلوک نیز در حالت کلی قیمت تمام واحدها را تحت تاثیر قرار می‌ دهد. بنابراین، واحدهایی که سهم آسانسور، پارکینگ، انباری و موارد مشابه دارند نسبت به واحدهای معمولی قیمت بیشتری خواهند داشت.

از میان آپارتمان‌ های متنوع، بیشترین قیمت مربوط به واحدهای آپارتمان‌ های سه طبقه است. چرا که واحدهای این آپارتمان‌ ها از شرایط رفاهی بهتری برخوردار می‌باشند. نحوه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی پرند فاز 6 نیز در قیمت نهایی هر واحد تاثیر خواهد داشت. در صورتی که انتقال مالکیت و معامله ملک از طریق مراکز معتبر صورت پذیرد، ملک را با قیمت واقعی می‌ توان خریداری کرد. در این صورت خریدار فقط هزینه بنگاه داری و کارشناسی ملک را پرداخت خواهد نمود که این مورد خود دارای نرخ مشخص و مجزا می‌باشد. این در حالی است که در مراکز و بنگاه‌ های ناشناخته و نامعتبر احتمال افزایش قیمت برای واحدها وجود دارد. در صورتی که واحد مربوطه دارای وام باشد معمولاً رقم وام از قیمت واحد کم می‌شود و واحد مربوطه را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی آن می‌توان خریداری کرد. همچنین این امر در خصوص واحدهای نیمه ساز که تو کاری آنها تکمیل نشده است، صدق می کند.

 

قوانین و نکات خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6

موفقیت در خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند در وهله اول از مهارت و آگاهی شخص ناشی می‌شود. به این منظور یا شخص باید دارای تخصص و مهارت کافی در این زمینه باشد یا آنکه به روش کاملاً قانونی و با رعایت نکات لازم اقدام به این کار کند. چرا که کلاهبرداری در انتقال مالکیت املاک تهدیدی است که همواره در کمین است. بنابراین، برای آنکه بتوان یک واحد استاندارد را به صورت قانونی و بدون دردسر و محدودیت خاصی خرید و فروش کرد، به تجربه کافی در این زمینه نیاز دارید. از آنجایی که متقاضیان مسکن همه از لحاظ مهارت و تجربه در یک سطح نیستند، مشاوران املاک معتبر می‌ توانند راهنمای آنها در خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6 باشند.

قوانین خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6

 

پیش از معامله هر نوع ملک لازم است آن را به لحاظ ساختاری و خصوصیاتی که یک ملک خوب باید داشته باشد، مورد بررسی قرار دهید. همچنین، لازم است در جریان رنج قیمت آن مسکن باشید. علاوه بر این، می‌ توانید ملک را از طریق شهرداری نیز پیگیری کرده و از صحت اطلاعات آن به اطمینان برسید. این‌ها نکاتی هستند که به خریدار اطمینان می‌ دهند یک ملک بدون مشکل و ایراد را با خیالی آسوده انتخاب و خریداری کنند. مسئله دیگر این است که پیش از خرید و فروش مسکن ملی فاز6 پرند بهتر است در رابطه با پروژه‌ های گوناگون، خصوصیات آپارتمان‌ها و شرایط و قیمت روز آنها اطلاعات کافی کسب کنید. برای کسب اطلاعات واقعی، بهتر است از تجربه‌ ها و راهنمایی‌ های مشاوران املاک معتبر و متخصص در این زمینه بهره‌ مند شوید.

این مجموعه به عنوان یکی از معتبرترین مشاوران املاک با اعضای مجرب و متخصص خود آمادگی‌های لازم جهت ارائه مشاوره‌های تخصصی و حقوقی در خصوص خرید و فروش مسکن ملی پرند فاز 6 را دارد. جهت موفقیت در خرید مسکن ملی فاز 6 پرند و انتقال مالکیت قانونی و دریافت مشاوره‌های تخصصی در خصوص املاک پرند با کارشناسان مجموعه در تماس مستقیم باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی پرند 

 

سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن

5/5 (15 نظر)
error: Content is protected !!