اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

خرید و فروش مسکن مهر پرند

1-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز0 پرند:

 • پروژه تعاونی کیسون فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی گرانیت پی فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی بانک ملی فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی دانشگاه شریعتی فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی شرکت نفت فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی هوانیروز فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی مهارم فاز0 پرند
 • خیابان نقش جهان فاز0 پرند
 • خیابان پرسپولیس فاز0 پرند
 • خیابان چهلستون فاز0 پرند
 • خیابان تخت جمشید فاز0 پرند
 • خیابان آپادانا فاز0 پرند
 • خیابان آدران فاز0 پرند
 • خیابان جام جم فاز0 پرند
 • کوچه جندی شاپور فاز0 پرند
 • کوچه زیگوارت دوم فاز0 پرند
 • کوچه تخت سلیمان فاز0 پرند
 • کوچه ارگ بم فاز0 پرند
 • کوچه کلات نادری فاز0 پرند
 • کوچه شاهمیران فاز0 پرند
 • کوچه گنجنامه فاز0 پرند
 • کوچه علیصدر فاز0 پرند
 • کوچه مسجد کبود فاز0 پرند
 • کوچه شهاب فاز0د پرند
 • کوچه رضوی فاز0 پرند
 • کوچه مسجد شیخ لطف الله فاز0 پرند
 • کوچه شمس العماره فاز0 پرند
 • کوچه ارگ کریمخانی فاز0 پرند
 • کوچه خورشید فاز0 پرند
 • کوچه عمارت هشت بهشت فاز0 پرند
 • کوچه عالی قاپو فاز0 پرند
 • کوچه سلطانیه فاز0 پرند
 • کوچه بیستون فاز0 پرند
 • کوچه هلیله فاز0 پرند
 • کوچه قدمگاه فاز0 پرند
 • کوچه پاسارگاد فاز0 پرند
 • کوچه طاق بستان فاز0 پرند
 • کوچه الموت فاز0 پرند
فروش دوخواب لاکچری فاز0 پرند املاک پرند خرید و فروش خانه و مغازه فاز1 فاز0 پرند بنگاه پرند سرمایه گذاری ملکی در شهر پرند خرید مسکن پرند فایلینگ پیرا مید
فروش دوخواب لاکچری فاز0 پرند املاک پرند خرید و فروش خانه و مغازه فاز1 فاز0 پرند بنگاه پرند سرمایه گذاری ملکی در شهر پرند خرید مسکن پرند فایلینگ پیرا مید

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

2-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز1 پرند:

 • پروژه تعاونی پرنیان1 فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی پرنیان2 فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی بنیاد فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی تکسام فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی اسکان فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی ریحانه فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی رفاه مسلمین فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی طوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های الوند شمالی و الوند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان کوهپایه فاز1 پرند
 • خیابان تخت رستم فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های الموت شمالی و الموت جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های نای بند شمالی و نای بند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های البرز شمالی و البرز جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان زاگرس فاز1 پرند
 • خیابان کوهسار شرقی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های توچال شمالی و توچال جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های دماوند شمالی و دماوند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های بینالود شمالی و بینالود جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های رامند شمالی و رامند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های رویان شمالی و رویان جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سفیدارشمالی و سفیدار جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های زردکوه فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های علم کوه فاز1 پرند
 • خیابان ورزش فاز1 پرند
 • خیابان کندوان فاز1 پرند
 • خیابان تفتان فاز1 پرند
 • خیابان تفتان غربی و تفتان شرقی فاز1 پرند
 • بلوار و خیابان البرز شمالی و بلوار و خیابان البرز جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سبلان شمالی و سبلان جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سیرو شمالی و سیرو جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سهند شمالی و سهند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های دنا شمالی و دنا جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های گنو شمالی و گنو جنوبی فاز1 پرند

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

3-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز2 پرند:

 • خیابان خورشید فاز2 پرند
 • خیابان نور فاز2 پرند
 • خیابان آزالیا فاز2 پرند
 • خیابان اقاقیا فاز2 پرند
 • خیابان کیوان فاز2 پرند
 • خیابان مهتاب فاز2 پرند
 • خیابان آفتاب فاز2 پرند
 • خیابان باران فاز2 پرند
 • خیابان ستاره فاز2 پرند
 • خیابان کوهستان فاز2 پرند
 • خیابان پونه فاز2 پرند
 • خیابان شقایق فاز2 پرند
 • خیابان زهره فاز2 پرند
 • خیابان کیهان فاز2 پرند
 • خیابان شمشاد فاز2 پرند
 • خیابان و بلوار توحید فاز2 پرند
 • خیابان و بلوار ستاره فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های لاله فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های صدر فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های ختمی ها فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های خیام فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های بهاران فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های حافظ فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های شب بو فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های نسترن فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های مروارید فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های نیلوفر فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های مینا فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های کوکب فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های گلایل فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های یاس فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های سرو فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های پرستو فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های فاخته فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های چلچله فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های طاووس فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های بوستان فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های گلستان فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های نرگس فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های ارکیده فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های بنفشه فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های مریم فاز2 پرند
 •  
فروش دوخواب لاکچری فاز0 پرند املاک پرند خرید و فروش خانه و مغازه فاز1 فاز0 پرند بنگاه پرند سرمایه گذاری ملکی در شهر پرند خرید مسکن پرند فایلینگ پیرا مید
فروش دوخواب لاکچری فاز0 پرند املاک پرند خرید و فروش خانه و مغازه فاز1 فاز0 پرند بنگاه پرند سرمایه گذاری ملکی در شهر پرند خرید مسکن پرند فایلینگ پیرا مید

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

4-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز3 پرند:

پروژه و تعاونی امام حسین فاز3 پرند

پروژه و تعاونی بهمن هامون فاز3 پرند

پروژه و تعاونی مالک اشتر فاز3 پرند

پروژه و تعاونی ریاست جمهوری فاز3 پرند

پروژه و تعاونی نیرو انتظامی فاز3 پرند

پروژه و تعاونی گلستان فاز3 پرند

پروژه و تعاونی تاژ فاز3 پرند

پروژه و تعاونی پیام نور فاز3 پرند

پروژه و تعاونی مپسا فاز3 پرند

پروژه و تعاونی لاله فکه فاز3 پرند

پروژه و تعاونی ناصرین فاز3 پرند

خیابان جابر ابن حیان فاز3 پرند

خیابان های فاز3

خیابان بیهقی شمالی و بیهقی جنوبی فاز3 پرند

خیابان نظامی شمالی و نظامی جنوبی فاز3 پرند

خیابان پروین اعتصامی فاز3 پرند

خیابان بابا طاهر فاز3 پرند

خیابان سهراب سپهری فاز3 پرند

خیابان شیخ صدوق فاز3 پرند

خیابان سعدی فاز3 پرند

خیابان میرمیران فاز3 پرند

خیابان مولانا فاز3 پرند

بلوار و خیابان علامه جعفری فاز3 پرند

خیابان و بلوار فردوسی فاز3 پرند

خیابان حافظ شمالی و حافظ جنوبی فاز3 پرند

خیایان و کوچه های عطار فاز3 پرند

خیابان و کوچه های سنایی فاز3 پرند

خیابان و کوچه های غزالی فاز3 پرند

خیابان و کوچه های میرداماد فاز3 پرند

کوچه های عراقی فاز3 پرند

کوچه های صبا فاز3 پرند

کوچه های شمس فاز3 پرند

خیابان و کوچه های خیام فاز3 پرند

مشاعی فاز2 پرند شمالی طبقه همکف |املاک شهر جدید پرند|خرید و فروش ملک و خانه فاز2 پرند|خرید و فروش ملک های تجاری و مغازه فاز2|سرمایه گذاری ملک در شهر پرند
مشاعی فاز2 پرند شمالی طبقه همکف |املاک شهر جدید پرند|خرید و فروش ملک و خانه فاز2 پرند|خرید و فروش ملک های تجاری و مغازه فاز2|سرمایه گذاری ملک در شهر پرند

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

4-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز4 پرند:

پروژه و تعاونی میثم نهاجا فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ساسان فاز4 پرند

پروژه و تعاونی مهر7 فاز4 پرند

پروژه و تعاونی مشانیر فاز4 پرند

پروژه و تعاونی صدرا بین الملل فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ظفر آرمه فاز4

پروژه و تعاونی راه آهن فاز4 پرند

پروژه و تعاونی آذر گستر میانه فاز4 پرند

پروژه و تعاونی همراه اول فاز4 پرند

پروژه و تعاونی احجام فاز4 پرند

پروژه و تعاونی پاه فاز4 پرند

پروژه و تعاونی باغستان فاز4 پرند

پروژه و تعاونی تاکسیرانی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی پارسوماش فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ژلاتین کپسول فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ساروج دالاهو فاز4 پرند

پروژه و تعاونی الغدیر فاز4 پرند

پروزه و تعاونی آموزش و پرورش فاز4

پروژه و تعاونی شهید رجایی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی بانک ملی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی شهر ری فاز4 پرند

پروژه و تعاونی امور مالیاتی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ایتوک فاز4 پرند

پروژه و تعاونی صنعت ایده برتر فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ذوب فلزات فاز4 پرند

پروژه و تعاونی آپک فاز4 پرند

پروژه و تعاونی صنایع آموزشی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی کتیوان آرمه فاز4 پرند

پروژه و تعاونی آرمان فاز4 پرند

پروژه و تعاونی گل نرگس فاز4 پرند

پروژه تعاونی پست شمیرانات فاز4 پرند

پروژه و تعاونی پست شهران فاز4 پرند

پروژه و تعاونی امیرالمونین فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ایرانخودرو فاز4 پرند

پروژه و تعاونی کارکنان دولت فاز4 پرند

پروژه های فاز4 جنوب

پروژه پولاد پادیر فاز4 پرند

پروژه سامان فاز4 پرند

پروژه آرش ارمه فاز4 پرند

پروژه مهاب مکانیک فاز4 پرند

پروژه رهدشت پیام فاز4 پرند

پروژه رهدشت پیام2 فاز4 پرند

پروژه تکسام فاز4 پرند

پروژه جهاندیده فاز4 پرند

پروژه توسار فاز4 پرند

پروژه اسکان سازان پردیس فاز4 پرند

پروژه سابیر بین الملل فاز4 پرند

پروژه چین ایلیا فاز4 پرند

خیابان های فاز4

خیابان بوعلی سینا فاز4 پرند

خیابان 29اسفند فاز4 پرند

خیابان مرداد فاز4 پرند

خیابان مهر فاز4 پرند

خیابان 16آذر فاز4 پرند

خیابان 9دی شرقی فاز4 پرند

بلوار گلها فاز4 پرند

خیابان 7تیر فاز4 پرند

خیابان 17شهریور فاز4 پرند

خیابان اردیبهشت فاز4 پرند

خیابان 15خرداد فاز4 پرند

خیابان و بلوار 22بهمن فاز4 پرند

5-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز5 پرند:

پروژه کوزو5(شهرک آفتاب) فاز5 پرند

پروژه مپسا5 فاز5 پرند

پروژه زیر ساخت آرین فاز5 جنوب پرند

پروژه کندلوس فاز5 جنوب پرند

پروژه پرشین فاز5 جنوب پرند

پروژه ریحانه فاز5 جنوب پرند

پروژه عمران البرز فاز5 جنوب پرند

پروژه ایران تایر فاز5 جنوب پرند

پروژه عمارت گستر اوج(سنگسر)فاز5 جنوب پرند

پروژه سازان بتن(صفه)فاز5 جنوب پرند

پروژه تماس فاز5 جنوب پرند

پروژه آرکوپات فاز5 جنوب پرند

پروژه ستاد نماز جمعه فاز5 جنوب پرند

پروژه رنج و گنج فاز5 جنوب پرند

پروژه نیلوفر فاز5 جنوب پرند

پروژه آمیتیس سازه فاز5 جنوب پرند

پروژه سامان فاز5 جنوب پرند

پروژه گل مریم فاز5 جنوب پرند

پروژه همگام فاز5 جنوب پرند

پروژه 23ارتش فاز5 جنوب پرند

پروژه 33توپخونه فاز5 جنوب پرند

پروژه و مجتمع گلایل فاز5 جنوب پرند

پروژه ارشاد فاز5 چنوب پرند

پروژه سفیران صلح فاز5 جنوب پرند

پروژه شهید شیرودی فاز5 جنوب پرند

پروژه شرکت نفت فاز5 جنوب پرند

پروژه رنگین کمان فاز5 جنوب پرند

پروژه نقاشان فاز5 جنوب پرند

پروژه هاتل فاز5 چنوب پرند

پروژه لادن فاز5 جنوب پرند

پروژه میثاق فاز5 جنوب پرند

بلوار حمیدی فاز5 شمال

خیابان های فاز5

خیابان و بلوار حمیدی فاز5 شمال

خیابان پوریای ولی فاز5 شمال

خیابان مهدی فاز5 شمال

خیابان شهلا فاز5 شمال

خیابان دانش فاز5 شمال

خیابان همت فاز5 پرند

خیابان و بلوار امام رضا فاز5 پرند

خیابان صیاد شیرازی فاز5 پرند

خیابان محلاتی فاز5 پرند

خیابان نجفی رستگار فاز5

خیابان و بلوار بابایی فاز5 پرند

خیابان باکری فاز5 پرند

خیابان جهان آرا فاز5 پرند

خیابان بقایی فاز5 پرند

خیابان دستواره فاز5 پرند

خیابان علم الهدی فاز5 پرند

خیابان قدر فاز5 جنوب

خیابان نسا فاز5 جنوب پرند

کوچه های فاز5

کوچه های اقاقیا فاز5 پرند

کوچه های نرگس فاز5 پرند

کوچه های زنبق فاز5 پرند

کوچه های شقایق فاز5 پرند

کوچه های کوکب فاز5 پرند

کوچه های لاله فاز5 پرند

کوچه های ارکیده فاز5 پرند

کوچه های یاس فاز5 پرند

کوچه های نسترن فاز5 پرند

دوخواب فاز5 کوزو پرند بلوک B33 |املاک پرند|خرید و فروش مسکن مهر فاز5 پرند|رهن و اجاره اپارتمان در فاز5 پرند|سرمایه گذاری ملکی در شهر پرند|مسکن پرند
دوخواب فاز5 کوزو پرند بلوک B33 |املاک پرند|خرید و فروش مسکن مهر فاز5 پرند|رهن و اجاره اپارتمان در فاز5 پرند|سرمایه گذاری ملکی در شهر پرند|مسکن پرند

6-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز6 پرند:

پروژه کوزو6(شهرک آسمان) شمال فاز6 پرند

پروژه فرابتن شمال فاز6 پرند

پروژه اساس گستر فاز6 پرند

پروژه آباد گران ری نو فاز6 پرند

پروژه پارس سازه نوید فاز6 پرند

پروژه وایون فاز6 پرند

پروژه مهاب مکانیک فاز6 پرند

پروژه یادمان بنا فاز6 پرند

پروژه بستاب بنا فاز6 پرند

پروژه آبادگران دهدشت فاز6 پرند

پروژه پولاد پادیر فاز6 پرند

پروژه نواوران اسکان فاز6 پرند

پروژه ابنیه پی داتیس فاز6 پرند

پروژه آرتا معمار فاز6 پرند

پروژه میلاد کاوش فاز6 پرند

پروژه نیلگون فاز6 پرند

پروژه بهمن هامون فاز6 پرند

پروژه عمران گستران پایدار فاز6 پرند

پروژه اسکان سازان قم فاز6 پرند

پروژه آورین پادیر فاز6 پرند

پروژه ابصار فاز6 پرند

پروژه هسا1 فاز6 پرند

پروژه هسا2 فاز6 پرند

پروژه هسا3 فاز6 پرند

پروژه هسا4 فاز6 پرند

پروژه کیسون فاز6 پرند

پروژه اینتاپارس فاز6 پرند

پروژه توسار فاز6 پرند

پروژه فراصنعت پارس فاز6 پرند

پروژه درناوند فاز6 پرند

پروژه چینه ایلیا فاز6 پرند

پروژه صفه فاز6 پرند

پروژه سابیر بین الملل فاز6 پرند

پروژه کرمانشاهان فاز6 پرند

پروژه دریای نور فاز6 پرند

پروژه آرش آرمه فاز6 پرند

پروژه نواندیشان سما فاز6 پرند

پروژه میثاق فاز6 پرند

پروژه سمن سوله فاز6 پرند

پروژه مریم (ولیعصر)فاز6 پرند

پروژه تک ایستا جنوب فاز6 پرند

پروژه ایلیا کویر فاز6 پرند

پروژه رمکان بنا فاز6 پرند

خیابان های فاز6 پرند

بلوار رسول اکرم فاز6 پرند

بلوار بعثت فاز6 پرند

بلوار مفتح فاز6 پرند

بلوار معرفت فاز6 پرند

بلوار باغستان فاز6 پرند

بلوار کوه نور فاز6 پرند

بلوار امام علی فاز6 پرند

بلوار امامت فاز6 پرند

خیابان تناور فاز6 پرند

خیابان تشریفات فاز6 پرند

خیابان انگیزش فاز6 پرند

خیابان پاییزان فاز6 پرند

خیابان تربیت فاز6 پرند

خیابان فاضل فاز6 پرند

خیابان شکیبا فاز6 پرند

خیابان آفرین فاز6 پرند

خیابان شادان فاز6 پرند

خیابان دانشور فاز6 پرند

خیابان شادان فاز6 پرند

خیابان سامان شمالی فاز6 پرند

خیابان آریا شمالی فاز6 پرند

خیابان جاهد فاز6 پرند

خیابان ادب شمالی فاز6 پرند

خیابان میثاق فاز6 پرند

خیابان پارس فاز6 پرند

خیابان دستغیب فاز6 پرند

خیابان ایت الله صدر فاز6 پرند

خیابن نواب صفوی فاز6 پرند

خیابان نیایش فاز6 پرند

وب سایت تخصصی املاک پرند(کلیک نمایید)

فروش امتیاز مسکن ملی پرند

شهرداری شهر جدید پرند

4.8/5 (5 نظر)
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

 1. بهنام
  بهنام ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پاسخ

  سلام پس پروژه اصناف رباط کریم کجاست ؟

  1. rayanhedayati
   rayanhedayati ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پاسخ

   سلام پروژه اصناف فاز۵ جنوبی روبروی بازارچه یاران

 2. جمشید جوادی
  جمشید جوادی ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ

  سلام و درود، خواهشمندم بابت روند پروژه:پردال سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۹ – گام دوم) .
  اگر اطلاعاتی دارید در اختیار بنده قرار بدید.
  در ضمن تاریخ اتمام پروژه و تحویل چه زمانی هست؟
  با تشکر

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام این پروژه در حال خاک برداری هستش و زمان تحویل و پیشرفت پروژه نسبت به واریزی ها و پیمانکار پروژه بستگی دارد

 3. عباس
  عباس ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ

  برای‌مسکن‌ملی‌پرند‌۴۰‌ملیون‌واریز‌کردیم‌ولی‌هنوز‌تجهیز‌کارگاه‌نکردن‌‌و‌پول‌را‌برداشت‌کردن‌خدا‌کنه‌خرج‌فاز‌۷‌بکنن‌نه‌فاز‌های‌دیگه‌هر‌پرژه‌ایی‌پولشو‌خرج‌خودش‌بکنن‌نه‌پرژهایه‌نیمه‌کار‌فاز‌پنجم‌‌۷۰‌هزا‌نفر‌ثبت‌نام‌کردن‌که‌هر‌کدام‌۴۰‌میلیون‌پرداخت‌کردن‌میشه‌حدود‌۲۸۰‌میلیارد‌تومان‌خدا‌کنه‌خرج‌فاز‌۷‌بشه‌

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در حال ساخت هستند و پروژه های مسکن ملی که سال ۹۹ استارت خوردن در حال اتمام هستن

 4. مژگان
  مژگان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام
  وقت به خیر
  لطفا درباره ی پروژه ی فهندژ توضیح بفرمایید که دقیقا کجا میشه و چقدر پیشرفت کرده. دو قسط واریز کردم.
  با تشکر

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقت شما هم بخیر
   فاز۷ پرند
   در حال خاکبرداری هستش

 5. جعفری
  جعفری ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  بنده اراصی۴۴۵ هکتاری پرندهستم تخصیص پروژه شده ولی پیمانکار نداره هنوز..کی میخان شروع کنند ب ساخت.؟؟؟؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   در حال جانمایی و پیشرفت پروژه هستش

 6. محسن
  محسن ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام
  پروژه فهن دژ چند طبقه و چند واحدی هست؟
  از نظر پروژه چه طور پروژه ای هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام فعلا مشخص نیستش تا جانمایی کامل بشه

 7. جعفری
  جعفری ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه۴۴۵ هکتاری زون۳۳گام دوم پرند در چه مرحله ای از ساخت هست؟خواهشا جواب بفرمایید

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در حال خاکبرداری هستش

 8. gholami
  gholami ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر. از روند پروژه نیک پی سرای ایرانیان (اراضی ۴۴۵ زون ۵۱ گام دوم) اطلاعی دارید؟ و این که از چه طریقی میتوانیم پروژه ها را پیگیری کنیم؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در حال خاکبرداری هستش برای پیگیری میتونید به فاز۷ و به پیمانکار پروژتون مراجعه کنید

 9. جعفری
  جعفری ۰۵ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وفت بخیر.معنی گام و زون چی هست؟

 10. سارا
  سارا ۳۰ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  خواهش میکنم در مورد پروژه ابنیه پی داتیس فاز ۷ اطلاع رسانی کنید و اینکه در چه مرحله ای می باشد

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پروژه در حال خاک و گود برداری هستش

 11. مرادی
  مرادی ۳۰ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام . وقت تون بخیر
  خواهش میکنم از روند پروژه پارس سرزمین ماهان فاز صفر . ۱۴۵هکتاری اطلاعی دارید در اختیار ما بگذارید. و میزان پیشرفت پروژه چقدر هست؟
  زمان تحویل کی هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام
   زمان تحویل و پیشرفت پروژه مشخص نیست برای اطلاعات بیشتر به شرکت اقدام نهضت ملی مسکن شهر پرند مراجعه کنید

 12. مرادی
  مرادی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام و احترام . خدمت شما . وقت تون بخیر
  پروژه پارس سرزمین ماهان در چه مرحله ای است؟
  متراژ واحد ها چند متری هست؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پیشرفت و مرحله پروژه در حال صفر و هیچ پیشرفتی نداشته
   متراژ هم مشخص نیست

 13. میثم
  میثم ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  پروژه فهن دژ زون ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ میشه بگید تو چه مرحله ای هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پروژه در حال خاک و گود برداری هستش

 14. میثم
  میثم ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  تازه شروع شده بود برداری؟

 15. محسن
  محسن ۰۷ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام بزرگوار در مورد

  پروژه: مخروط سازه غرب (اراضی ۴۴۵ هکتاری- زون۲۲ – گام دوم) خبری دارید ممنون

 16. مجید
  مجید ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام.چرا پیامک اومده تخصیص پروژه فاز ۶ پرند/ پروژه فهن دژ بعد میگن پروژه فاز ۷ .
  چجوری میشه؟ از الان حساب کتاب نداره.

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۱ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر درسته توی سامانه زده مرحله ثبت نام فاز۶ توی سامانه فاز احداث پروژه نیست مرحله ثبت نام هست که فاز۶

 17. جعفری
  جعفری ۰۷ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه ایلیاسازه پارت (زون۳۳گام دوم) در چه مرحله ایی هست؟؟؟؟؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!