اسامی پروژه های مسکن ملی پرند| خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

 

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

 

1-اسامی مسکن ملی پرند فاز0

 1. پروژه محله ۵ E۲ شرکت آرسس کسری قرارگاه امام حسن ۵۲۰ واحدی گام دوم
 2. پروژه مروارید شرق فاخر محله D4 پروژه قرارگاه امام حسن ۶۲۰ واحدی گام دوم 
 3.  پروژه مسکن ملی ایثارگران (بنیاد شهید 1000 واحدی)
 4. پروژه پارس سرزمین ماهان 
 5. پروژه پارس سرزمین ماهان(کنسرسیوم)

 

2-اسامی مسکن ملی پرند فاز3

 1. پروژه امام حسن فاز3 جنوبی پرند(شرکت بناسازان سیاح)
 2. پروژه قرارگاه امام حسن مجتبی فاز3 

آدرس : پرند فاز3 جنوبی بلوار حافظ (جنب پروژه کارکنان عمران)

 

3-اسامی مسکن ملی پرند فاز6

 1. پروژه مجتمع مسکونی ۴۰۰ واحدی اقدام ملی هگمتانه

 2. پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی فرهنگیان۵۰۰ واحدی (توسعه گران عمران)

 3.  پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی ثمین ۱۹۲ واحدی (پویان بتن سامان)

 4. مجتمع مسکونی هگمتانه مسکن ملی (آرتا معمار غرب ۹۶ واحدی)

 5. پروژه  مجتمع مسکونی سینا مسکن ملی۲۵۲ واحدی (پردال سازه)

 6. پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی رهام ۲۵۲ واحدی (چینه ایلیا)

 7.  مجتمع مسکونی رهام(پولاد پادیر ۵۰۴ واحد) 

 8. مجتمع مسکونی ماهان البرز(اسکان سازان پردیس ۲۰۸ واحدی)

 9. پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی مهتاب (کیا دژ) 

 10. پروژه مسکن ملی ۴۸۰ واحدی کلبه سازان 

 11. پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی آرتا مسکن ملی (ماهان البرز) 

 12. پروژه نیک پی سرای ایرانیان 254 واحدی 
 13. پروژه صنعت برتر زنجان 64 واحدی 
 14. پروژه قلعه لرستان 

 

3-اسامی مسکن ملی پرند فاز7

 1. پروژه پارس تابلو 847 واحدی 
 2. پروژه ایلیا سازه پارت
 3. پروژه فهن دژ زون 9 زون 10 زون 11 زون 12 اراضی 445 هکتاری
 4. پروژه نپا سازه زون 9 و زون 13(804 واحدی)
 5. پروژه پولاد پادیر گام دوم 
 6. پروژه مخروط سازه غرب 
 7. پروژه زرین ستون شمال غرب
 8. پروژه پردال سازه(زون 29 گام دوم)
 9. پروژه آرتا معمار غرب 
 10. پروژه سماسد
 11. پروژه نیک پی سرای ایرانیان
 12. پروژه رهدشت پیام 
 13. پروژه آدیش عمران 
 14. پروژه بتن پرور(250 واحدی)
 15. پروژه نوپا سازه 
 16. پروژه 445 هکتاری زون 33 گام دوم 
 17. پروژه 445 هکتاری زون 51 گام دوم 
 18. پروژه ابنیه پی داتیس 
 19. پروژه فهندژ زون 9 زون 10 زون 11 زون 12 
 20. پروژه 445 هکتاری زون 22 گام دوم 
 21. پروژه پی ریزان صدرا
 22. پروژه زیگوارت سازه اقلیم
 23. پروژه وثوق ساخت 
 24. ابنیه فعال زردکوه 728 واحدی (اراضی 445 هکتاری – گام دوم)
 25. پروژه راه آفرین مینو
 26. کلبه سازان سفیر پرند
 27. پروژه 445 هکتاری زون 1
 28. پروژه 445 هکتاری زون 2
 29. پروژه 445 هکتاری زون 3
 30. پروژه 445 هکتاری زون 4
 31. پروژه 445 هکتاری زون 5
 32. پروژه 445 هکتاری زون 6
 33. پروژه 445 هکتاری زون 7
 34. پروژه 445 هکتاری زون 8
 35. پروژه 445 هکتاری زون 9
 36. پروژه 445 هکتاری زون 10
 37. پروژه 445 هکتاری زون 11
 38. پروژه 445 هکتاری زون 12
 39. پروژه 445 هکتاری زون 13
 40. پروژه 445 هکتاری زون 14
 41. پروژه 445 هکتاری زون 15
 42. پروژه 445 هکتاری زون 16
 43. پروژه 445 هکتاری زون 17
 44. پروژه 445 هکتاری زون 18
 45. پروژه 445 هکتاری زون 19
 46. پروژه 445 هکتاری زون 20
 47. پروژه 445 هکتاری زون 21
 48. پروژه 445 هکتاری زون 22
 49. پروژه 445 هکتاری زون 23
 50. پروژه 445 هکتاری زون 24
 51. پروژه 445 هکتاری زون 25
 52. پروژه 445 هکتاری زون 26
 53. پروژه 445 هکتاری زون 27
 54. پروژه 445 هکتاری زون 28
 55. پروژه 445 هکتاری زون 29
 56. پروژه 445 هکتاری زون 30
 57. پروژه 445 هکتاری زون 31
 58. پروژه 445 هکتاری زون 32

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

خرید و فروش مسکن مهر پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

1-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز0 پرند:

 • پروژه تعاونی کیسون فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی گرانیت پی فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی بانک ملی فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی دانشگاه شریعتی فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی شرکت نفت فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی هوانیروز فاز0 پرند
 • پروژه تعاونی مهارم فاز0 پرند
 • خیابان نقش جهان فاز0 پرند
 • خیابان پرسپولیس فاز0 پرند
 • خیابان چهلستون فاز0 پرند
 • خیابان تخت جمشید فاز0 پرند
 • خیابان آپادانا فاز0 پرند
 • خیابان آدران فاز0 پرند
 • خیابان جام جم فاز0 پرند
 • کوچه جندی شاپور فاز0 پرند
 • کوچه زیگوارت دوم فاز0 پرند
 • کوچه تخت سلیمان فاز0 پرند
 • کوچه ارگ بم فاز0 پرند
 • کوچه کلات نادری فاز0 پرند
 • کوچه شاهمیران فاز0 پرند
 • کوچه گنجنامه فاز0 پرند
 • کوچه علیصدر فاز0 پرند
 • کوچه مسجد کبود فاز0 پرند
 • کوچه شهاب فاز0د پرند
 • کوچه رضوی فاز0 پرند
 • کوچه مسجد شیخ لطف الله فاز0 پرند
 • کوچه شمس العماره فاز0 پرند
 • کوچه ارگ کریمخانی فاز0 پرند
 • کوچه خورشید فاز0 پرند
 • کوچه عمارت هشت بهشت فاز0 پرند
 • کوچه عالی قاپو فاز0 پرند
 • کوچه سلطانیه فاز0 پرند
 • کوچه بیستون فاز0 پرند
 • کوچه هلیله فاز0 پرند
 • کوچه قدمگاه فاز0 پرند
 • کوچه پاسارگاد فاز0 پرند
 • کوچه طاق بستان فاز0 پرند
 • کوچه الموت فاز0 پرند

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

2-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز1 پرند:

 • پروژه تعاونی پرنیان1 فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی پرنیان2 فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی بنیاد فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی تکسام فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی اسکان فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی ریحانه فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی رفاه مسلمین فاز1 پرند
 • پروژه تعاونی طوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های الوند شمالی و الوند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان کوهپایه فاز1 پرند
 • خیابان تخت رستم فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های الموت شمالی و الموت جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های نای بند شمالی و نای بند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های البرز شمالی و البرز جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان زاگرس فاز1 پرند
 • خیابان کوهسار شرقی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های توچال شمالی و توچال جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های دماوند شمالی و دماوند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های بینالود شمالی و بینالود جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های رامند شمالی و رامند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های رویان شمالی و رویان جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سفیدارشمالی و سفیدار جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های زردکوه فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های علم کوه فاز1 پرند
 • خیابان ورزش فاز1 پرند
 • خیابان کندوان فاز1 پرند
 • خیابان تفتان فاز1 پرند
 • خیابان تفتان غربی و تفتان شرقی فاز1 پرند
 • بلوار و خیابان البرز شمالی و بلوار و خیابان البرز جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سبلان شمالی و سبلان جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سیرو شمالی و سیرو جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های سهند شمالی و سهند جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های دنا شمالی و دنا جنوبی فاز1 پرند
 • خیابان و کوچه های گنو شمالی و گنو جنوبی فاز1 پرند

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

3-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز2 پرند:

 • خیابان خورشید فاز2 پرند
 • خیابان نور فاز2 پرند
 • خیابان آزالیا فاز2 پرند
 • خیابان اقاقیا فاز2 پرند
 • خیابان کیوان فاز2 پرند
 • خیابان مهتاب فاز2 پرند
 • خیابان آفتاب فاز2 پرند
 • خیابان باران فاز2 پرند
 • خیابان ستاره فاز2 پرند
 • خیابان کوهستان فاز2 پرند
 • خیابان پونه فاز2 پرند
 • خیابان شقایق فاز2 پرند
 • خیابان زهره فاز2 پرند
 • خیابان کیهان فاز2 پرند
 • خیابان شمشاد فاز2 پرند
 • خیابان و بلوار توحید فاز2 پرند
 • خیابان و بلوار ستاره فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های لاله فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های صدر فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های ختمی ها فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های خیام فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های بهاران فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های حافظ فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های شب بو فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های نسترن فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های مروارید فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های نیلوفر فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های مینا فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های کوکب فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های گلایل فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های یاس فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های سرو فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های پرستو فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های فاخته فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های چلچله فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های طاووس فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های بوستان فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های گلستان فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های نرگس فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های ارکیده فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های بنفشه فاز2 پرند
 • خیابان و کوچه های مریم فاز2 پرند
 •  

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

4-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز3 پرند:

پروژه و تعاونی امام حسین فاز3 پرند

پروژه و تعاونی بهمن هامون فاز3 پرند

پروژه و تعاونی مالک اشتر فاز3 پرند

پروژه و تعاونی ریاست جمهوری فاز3 پرند

پروژه و تعاونی نیرو انتظامی فاز3 پرند

پروژه و تعاونی گلستان فاز3 پرند

پروژه و تعاونی تاژ فاز3 پرند

پروژه و تعاونی پیام نور فاز3 پرند

پروژه و تعاونی مپسا فاز3 پرند

پروژه و تعاونی لاله فکه فاز3 پرند

پروژه و تعاونی ناصرین فاز3 پرند

خیابان جابر ابن حیان فاز3 پرند

خیابان های فاز3

خیابان بیهقی شمالی و بیهقی جنوبی فاز3 پرند

خیابان نظامی شمالی و نظامی جنوبی فاز3 پرند

خیابان پروین اعتصامی فاز3 پرند

خیابان بابا طاهر فاز3 پرند

خیابان سهراب سپهری فاز3 پرند

خیابان شیخ صدوق فاز3 پرند

خیابان سعدی فاز3 پرند

خیابان میرمیران فاز3 پرند

خیابان مولانا فاز3 پرند

بلوار و خیابان علامه جعفری فاز3 پرند

خیابان و بلوار فردوسی فاز3 پرند

خیابان حافظ شمالی و حافظ جنوبی فاز3 پرند

خیایان و کوچه های عطار فاز3 پرند

خیابان و کوچه های سنایی فاز3 پرند

خیابان و کوچه های غزالی فاز3 پرند

خیابان و کوچه های میرداماد فاز3 پرند

کوچه های عراقی فاز3 پرند

کوچه های صبا فاز3 پرند

کوچه های شمس فاز3 پرند

خیابان و کوچه های خیام فاز3 پرند

اسامی پروژه منطقه ساخته شده پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

4-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز4 پرند:

پروژه و تعاونی میثم نهاجا فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ساسان فاز4 پرند

پروژه و تعاونی مهر7 فاز4 پرند

پروژه و تعاونی مشانیر فاز4 پرند

پروژه و تعاونی صدرا بین الملل فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ظفر آرمه فاز4

پروژه و تعاونی راه آهن فاز4 پرند

پروژه و تعاونی آذر گستر میانه فاز4 پرند

پروژه و تعاونی همراه اول فاز4 پرند

پروژه و تعاونی احجام فاز4 پرند

پروژه و تعاونی پاه فاز4 پرند

پروژه و تعاونی باغستان فاز4 پرند

پروژه و تعاونی تاکسیرانی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی پارسوماش فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ژلاتین کپسول فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ساروج دالاهو فاز4 پرند

پروژه و تعاونی الغدیر فاز4 پرند

پروزه و تعاونی آموزش و پرورش فاز4

پروژه و تعاونی شهید رجایی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی بانک ملی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی شهر ری فاز4 پرند

پروژه و تعاونی امور مالیاتی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ایتوک فاز4 پرند

پروژه و تعاونی صنعت ایده برتر فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ذوب فلزات فاز4 پرند

پروژه و تعاونی آپک فاز4 پرند

پروژه و تعاونی صنایع آموزشی فاز4 پرند

پروژه و تعاونی کتیوان آرمه فاز4 پرند

پروژه و تعاونی آرمان فاز4 پرند

پروژه و تعاونی گل نرگس فاز4 پرند

پروژه تعاونی پست شمیرانات فاز4 پرند

پروژه و تعاونی پست شهران فاز4 پرند

پروژه و تعاونی امیرالمونین فاز4 پرند

پروژه و تعاونی ایرانخودرو فاز4 پرند

پروژه و تعاونی کارکنان دولت فاز4 پرند

پروژه های فاز4 جنوب

پروژه پولاد پادیر فاز4 پرند

پروژه سامان فاز4 پرند

پروژه آرش ارمه فاز4 پرند

پروژه مهاب مکانیک فاز4 پرند

پروژه رهدشت پیام فاز4 پرند

پروژه رهدشت پیام2 فاز4 پرند

پروژه تکسام فاز4 پرند

پروژه جهاندیده فاز4 پرند

پروژه توسار فاز4 پرند

پروژه اسکان سازان پردیس فاز4 پرند

پروژه سابیر بین الملل فاز4 پرند

پروژه چین ایلیا فاز4 پرند

خیابان های فاز4

خیابان بوعلی سینا فاز4 پرند

خیابان 29اسفند فاز4 پرند

خیابان مرداد فاز4 پرند

خیابان مهر فاز4 پرند

خیابان 16آذر فاز4 پرند

خیابان 9دی شرقی فاز4 پرند

بلوار گلها فاز4 پرند

خیابان 7تیر فاز4 پرند

خیابان 17شهریور فاز4 پرند

خیابان اردیبهشت فاز4 پرند

خیابان 15خرداد فاز4 پرند

خیابان و بلوار 22بهمن فاز4 پرند

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

5-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز5 پرند:

پروژه کوزو5(شهرک آفتاب) فاز5 پرند

پروژه مپسا5 فاز5 پرند

پروژه زیر ساخت آرین فاز5 جنوب پرند

پروژه کندلوس فاز5 جنوب پرند

پروژه پرشین فاز5 جنوب پرند

پروژه ریحانه فاز5 جنوب پرند

پروژه عمران البرز فاز5 جنوب پرند

پروژه ایران تایر فاز5 جنوب پرند

پروژه عمارت گستر اوج(سنگسر)فاز5 جنوب پرند

پروژه سازان بتن(صفه)فاز5 جنوب پرند

پروژه تماس فاز5 جنوب پرند

پروژه آرکوپات فاز5 جنوب پرند

پروژه ستاد نماز جمعه فاز5 جنوب پرند

پروژه رنج و گنج فاز5 جنوب پرند

پروژه نیلوفر فاز5 جنوب پرند

پروژه آمیتیس سازه فاز5 جنوب پرند

پروژه سامان فاز5 جنوب پرند

پروژه گل مریم فاز5 جنوب پرند

پروژه همگام فاز5 جنوب پرند

پروژه 23ارتش فاز5 جنوب پرند

پروژه 33توپخونه فاز5 جنوب پرند

پروژه و مجتمع گلایل فاز5 جنوب پرند

پروژه ارشاد فاز5 چنوب پرند

پروژه سفیران صلح فاز5 جنوب پرند

پروژه شهید شیرودی فاز5 جنوب پرند

پروژه شرکت نفت فاز5 جنوب پرند

پروژه رنگین کمان فاز5 جنوب پرند

پروژه نقاشان فاز5 جنوب پرند

پروژه هاتل فاز5 چنوب پرند

پروژه لادن فاز5 جنوب پرند

پروژه میثاق فاز5 جنوب پرند

بلوار حمیدی فاز5 شمال

خیابان های فاز5

خیابان و بلوار حمیدی فاز5 شمال

خیابان پوریای ولی فاز5 شمال

خیابان مهدی فاز5 شمال

خیابان شهلا فاز5 شمال

خیابان دانش فاز5 شمال

خیابان همت فاز5 پرند

خیابان و بلوار امام رضا فاز5 پرند

خیابان صیاد شیرازی فاز5 پرند

خیابان محلاتی فاز5 پرند

خیابان نجفی رستگار فاز5

خیابان و بلوار بابایی فاز5 پرند

خیابان باکری فاز5 پرند

خیابان جهان آرا فاز5 پرند

خیابان بقایی فاز5 پرند

خیابان دستواره فاز5 پرند

خیابان علم الهدی فاز5 پرند

خیابان قدر فاز5 جنوب

خیابان نسا فاز5 جنوب پرند

کوچه های فاز5

کوچه های اقاقیا فاز5 پرند

کوچه های نرگس فاز5 پرند

کوچه های زنبق فاز5 پرند

کوچه های شقایق فاز5 پرند

کوچه های کوکب فاز5 پرند

کوچه های لاله فاز5 پرند

کوچه های ارکیده فاز5 پرند

کوچه های یاس فاز5 پرند

کوچه های نسترن فاز5 پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

6-اسامی پروژه ها شرکت ها خیابان ها کوچه های مسکونی ساخته شده در فاز6 پرند:

پروژه کوزو6(شهرک آسمان) شمال فاز6 پرند

پروژه فرابتن شمال فاز6 پرند

پروژه اساس گستر فاز6 پرند

پروژه آباد گران ری نو فاز6 پرند

پروژه پارس سازه نوید فاز6 پرند

پروژه وایون فاز6 پرند

پروژه مهاب مکانیک فاز6 پرند

پروژه یادمان بنا فاز6 پرند

پروژه بستاب بنا فاز6 پرند

پروژه آبادگران دهدشت فاز6 پرند

پروژه پولاد پادیر فاز6 پرند

پروژه نواوران اسکان فاز6 پرند

پروژه ابنیه پی داتیس فاز6 پرند

پروژه آرتا معمار فاز6 پرند

پروژه میلاد کاوش فاز6 پرند

پروژه نیلگون فاز6 پرند

پروژه بهمن هامون فاز6 پرند

پروژه عمران گستران پایدار فاز6 پرند

پروژه اسکان سازان قم فاز6 پرند

پروژه آورین پادیر فاز6 پرند

پروژه ابصار فاز6 پرند

پروژه هسا1 فاز6 پرند

پروژه هسا2 فاز6 پرند

پروژه هسا3 فاز6 پرند

پروژه هسا4 فاز6 پرند

پروژه کیسون فاز6 پرند

پروژه اینتاپارس فاز6 پرند

پروژه توسار فاز6 پرند

پروژه فراصنعت پارس فاز6 پرند

پروژه درناوند فاز6 پرند

پروژه چینه ایلیا فاز6 پرند

پروژه صفه فاز6 پرند

پروژه سابیر بین الملل فاز6 پرند

پروژه کرمانشاهان فاز6 پرند

پروژه دریای نور فاز6 پرند

پروژه آرش آرمه فاز6 پرند

پروژه نواندیشان سما فاز6 پرند

پروژه میثاق فاز6 پرند

پروژه سمن سوله فاز6 پرند

پروژه مریم (ولیعصر)فاز6 پرند

پروژه تک ایستا جنوب فاز6 پرند

پروژه ایلیا کویر فاز6 پرند

پروژه رمکان بنا فاز6 پرند

خیابان های فاز6 پرند

بلوار رسول اکرم فاز6 پرند

بلوار بعثت فاز6 پرند

بلوار مفتح فاز6 پرند

بلوار معرفت فاز6 پرند

بلوار باغستان فاز6 پرند

بلوار کوه نور فاز6 پرند

بلوار امام علی فاز6 پرند

بلوار امامت فاز6 پرند

خیابان تناور فاز6 پرند

خیابان تشریفات فاز6 پرند

خیابان انگیزش فاز6 پرند

خیابان پاییزان فاز6 پرند

خیابان تربیت فاز6 پرند

خیابان فاضل فاز6 پرند

خیابان شکیبا فاز6 پرند

خیابان آفرین فاز6 پرند

خیابان شادان فاز6 پرند

خیابان دانشور فاز6 پرند

خیابان شادان فاز6 پرند

خیابان سامان شمالی فاز6 پرند

خیابان آریا شمالی فاز6 پرند

خیابان جاهد فاز6 پرند

خیابان ادب شمالی فاز6 پرند

خیابان میثاق فاز6 پرند

خیابان پارس فاز6 پرند

خیابان دستغیب فاز6 پرند

خیابان ایت الله صدر فاز6 پرند

خیابن نواب صفوی فاز6 پرند

خیابان نیایش فاز6 پرند

 

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند | خرید و فروش پروژه های مسکن مهر| املاک پرند| اسامی خیابان پرند|اسامی کوچه های پرند| اسامی پروژه های مسکن مهر

 

وب سایت تخصصی املاک پرند(کلیک نمایید)

فروش امتیاز مسکن ملی پرند

شهرداری شهر جدید پرند

اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

5/5 (23 نظر)
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

 1. بهنام
  بهنام ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پاسخ

  سلام پس پروژه اصناف رباط کریم کجاست ؟

  1. rayanhedayati
   rayanhedayati ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پاسخ

   سلام پروژه اصناف فاز۵ جنوبی روبروی بازارچه یاران

 2. جمشید جوادی
  جمشید جوادی ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ

  سلام و درود، خواهشمندم بابت روند پروژه:پردال سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۹ – گام دوم) .
  اگر اطلاعاتی دارید در اختیار بنده قرار بدید.
  در ضمن تاریخ اتمام پروژه و تحویل چه زمانی هست؟
  با تشکر

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام این پروژه در حال خاک برداری هستش و زمان تحویل و پیشرفت پروژه نسبت به واریزی ها و پیمانکار پروژه بستگی دارد

 3. حسین هدایتی
  حسین هدایتی ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر در حال ساخت هستند و پروژه های مسکن ملی که سال ۹۹ استارت خوردن در حال اتمام هستن

 4. مژگان
  مژگان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام
  وقت به خیر
  لطفا درباره ی پروژه ی فهندژ توضیح بفرمایید که دقیقا کجا میشه و چقدر پیشرفت کرده. دو قسط واریز کردم.
  با تشکر

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقت شما هم بخیر
   فاز۷ پرند
   در حال خاکبرداری هستش

 5. جعفری
  جعفری ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  بنده اراصی۴۴۵ هکتاری پرندهستم تخصیص پروژه شده ولی پیمانکار نداره هنوز..کی میخان شروع کنند ب ساخت.؟؟؟؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   در حال جانمایی و پیشرفت پروژه هستش

 6. محسن
  محسن ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام
  پروژه فهن دژ چند طبقه و چند واحدی هست؟
  از نظر پروژه چه طور پروژه ای هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام فعلا مشخص نیستش تا جانمایی کامل بشه

 7. جعفری
  جعفری ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه۴۴۵ هکتاری زون۳۳گام دوم پرند در چه مرحله ای از ساخت هست؟خواهشا جواب بفرمایید

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در حال خاکبرداری هستش

 8. gholami
  gholami ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر. از روند پروژه نیک پی سرای ایرانیان (اراضی ۴۴۵ زون ۵۱ گام دوم) اطلاعی دارید؟ و این که از چه طریقی میتوانیم پروژه ها را پیگیری کنیم؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در حال خاکبرداری هستش برای پیگیری میتونید به فاز۷ و به پیمانکار پروژتون مراجعه کنید

 9. جعفری
  جعفری ۰۵ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وفت بخیر.معنی گام و زون چی هست؟

 10. سارا
  سارا ۳۰ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  خواهش میکنم در مورد پروژه ابنیه پی داتیس فاز ۷ اطلاع رسانی کنید و اینکه در چه مرحله ای می باشد

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پروژه در حال خاک و گود برداری هستش

 11. مرادی
  مرادی ۳۰ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام . وقت تون بخیر
  خواهش میکنم از روند پروژه پارس سرزمین ماهان فاز صفر . ۱۴۵هکتاری اطلاعی دارید در اختیار ما بگذارید. و میزان پیشرفت پروژه چقدر هست؟
  زمان تحویل کی هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام
   زمان تحویل و پیشرفت پروژه مشخص نیست برای اطلاعات بیشتر به شرکت اقدام نهضت ملی مسکن شهر پرند مراجعه کنید

 12. مرادی
  مرادی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام و احترام . خدمت شما . وقت تون بخیر
  پروژه پارس سرزمین ماهان در چه مرحله ای است؟
  متراژ واحد ها چند متری هست؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پیشرفت و مرحله پروژه در حال صفر و هیچ پیشرفتی نداشته
   متراژ هم مشخص نیست

 13. میثم
  میثم ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  پروژه فهن دژ زون ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ میشه بگید تو چه مرحله ای هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پروژه در حال خاک و گود برداری هستش

 14. میثم
  میثم ۳۱ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

  تازه شروع شده بود برداری؟

 15. محسن
  محسن ۰۷ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام بزرگوار در مورد

  پروژه: مخروط سازه غرب (اراضی ۴۴۵ هکتاری- زون۲۲ – گام دوم) خبری دارید ممنون

 16. مجید
  مجید ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام.چرا پیامک اومده تخصیص پروژه فاز ۶ پرند/ پروژه فهن دژ بعد میگن پروژه فاز ۷ .
  چجوری میشه؟ از الان حساب کتاب نداره.

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۱ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر درسته توی سامانه زده مرحله ثبت نام فاز۶ توی سامانه فاز احداث پروژه نیست مرحله ثبت نام هست که فاز۶

 17. احسان کائید
  احسان کائید ۰۴ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام پروژه مخروط سازه غرب تو چه مرحله ایه؟
  پیامک اومده این پروژه به شما تخصیص داده شده
  کجاست دقیقا

 18. جعفری
  جعفری ۰۷ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه ایلیاسازه پارت (زون۳۳گام دوم) در چه مرحله ایی هست؟؟؟؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۲ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله فونداسیون

 19. سحر
  سحر ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و عرض ادب
  اسفند ۱۳۹۹ اولین واریزی رو داشتیم
  تا الان ۶ تا ۴۰ میلیون واریز کردیم
  اسم پروژه: رهدشت پیام (اپادانا زون H)_گام دوم
  تعداد واحد :۹۶
  لطف میکنید بگید در چه مرحله ای است ؟
  زمان تحویل مشخص نشده؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۳ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   پروژه شما الان حدود ۷۰ ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رو داره و جز بهترین پروژه ها هستش
   به نظرم تا یکسال دیگه کامل تحویل باشه باز اگر میخواید مطمن بشید به شرکت عمران و شرکت سازنده مراجعه کنید

 20. م
  م ۲۲ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام
  وقت به خیر
  پروژه ی فهندژ پرند در چه مرحله ای هستش؟ سه قسط واریز کردم؛ ولی اصلا اطلاعاتی داده نمیشه.
  با تشکر

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۳ مهر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله گود برداری و فندانسیون هستش ولی اگر میخوای از اطلاعات بیشتر پروژه و پیشرفت فیزیکی مطلع بشید به شرکت سازنده مراجعه کنید

 21. میلاد
  میلاد ۱۱ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر خبری از پروژه پی ریزان صدرا (اراضی ۴۴۵ هکتاری- زون۲۲ – گام دوم) دارین؟ در چه مرحلیه هستش و چقدر باید واریز کنیم تا الان ۱۲۰ ریختم
  کی تحویل میشه؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر باشه برای کسب اطلاعات بیشتر به شرکت عمران پرند و به پروژه مشخص شده مراجعه کنید

 22. Ali
  Ali ۱۶ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام واحترام . وقت تون بخیر .
  پروژه پارس سرزمین ماهان فازصفر آبان ۱۴۰۲در چه مرحله ای است؟
  میزان پیشرفت چقدر هستش؟
  ممنون وسپاسگذار از شما که به سوالات پاسخ میدهید.

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۸ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در حال خاکبرداری هستش
   پیشرفت فیزیکی ۰ هستش

 23. وحید بهرامی
  وحید بهرامی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و احترام
  در موردپیشرفت پروژه نیک پی سرای ایرانیان فاز ۷ زون ۵۰ گام دوم ۱۰۷ واحدی که تا کنون سه مرحله واریزی صورت پذیرفته وهمچنین مبلغ کامل نقدی و زمان تحویل توضیح می دهید

 24. وحید بهرامی
  وحید بهرامی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و احترام
  لطفا درمورد وضعیت پروژه نیک پی سرای ایرانیان زون۵۰ گام دوم ۱۰۷ واحدی فاز۷(پیشرفت پروژه،میزان کل واریزی،زمان تحویل و…) توضیح بفرمائید.

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۳ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله طبقه زدن هستش پیشرفت پروژه فنداسیون هستش
   کل واریزی تا الان حدود ۵۰۰ واریز هستش
   زمان تحویل هم بستگی به بودجه و پیمانکار و واریزی به موقع واریزی متقاضیان دارد

 25. جعفری
  جعفری ۲۰ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه ایلیاسازه پارت اراضی۴۴۵ هکتاری درچه مرحله ای هست ؟واینکه کلا چه مبلغی فرد باید آورده داشته باشه؟آیا۲ساله واحدها تحویل میشه؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۳ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله طبقه زدن هستش پیشرفت حدودی واحد ۲۵ الی ۳۰ درصد هستش حدودا ۳ سال تحویل هست ولی خب نمیشه گفت حتما ۲ سال تحویل میدن حدود ۵۹۰ ۶۰۰ واریز

 26. آرش بیگی
  آرش بیگی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  از پروژه پردال سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۹ – گام دوم) اطلاعای دارید ؟
  تا الان ۴ قسط ۴۰ تومنی واریزی داشتیم.
  ممنون از شما

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   در مرحله فندانسیون میباشد

 27. جعفری
  جعفری ۲۹ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر جسارتا بفرماییدواحدهایی درحال ساخت نهضت ملی مسکن پرند چندمتری هست؟؟؟؟؟

 28. فاطمه فرهانی
  فاطمه فرهانی ۲۹ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام خسته نباشید ببخشید فاز ۷پرند پروژه نوپا سازه با پرداخت ۳قسط ۴۰میلیونی در چه مرحله ای؟؟؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۹ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله پیشرفت فیزیکی فندانسیون میباشد

 29. یاسر
  یاسر ۰۸ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  در مورد پروژه پولاد پادیر (اراضی ۴۴۵ هکتاری – زون ۱۷ – گام دوم) اطلاع دارید. کی تحویل میشه و چقدر پیشرفت داره؟ ۱۲۰ واریزی داشتم تا الان. ممنون میشم جواب بدید

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۹ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر تحویل حدود ۳ سال آینده
   پیشرفت هم فندانسیون و پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد

 30. مصطفی قدیانی
  مصطفی قدیانی ۱۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام جناب هدایتی عزیز
  میشه بفرمایید پروژه نپاسازه زون ۲۴ که تا الان ۱۶۰ واریزی داشتیم توی چه مرحله ای هست،حدودا چند درصد رشد فیزیکی داشته؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد پیشرفت میباشد
   در مرحله زدن طبقات میباشد

 31. مصطفی قدیانی
  مصطفی قدیانی ۱۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  باتشکر مجدد اگه امکانش هست بفرمایید آورده نقدی حدودا چقدر هست و سوال مهمتر اینکه شروع اقساط وام مسکن ملی بعد از تحویل واحد هست یا خیر
  سوال خیلی از عزیزان هست
  خیلی خیلی ممنونم

 32. ناشناس
  ناشناس ۱۹ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و وقت بخیر . پروژه نیک پی سرای ایرانیان اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۵۱ گام دوم ۳ تا واریزی ۴۰ میلیون داشتیم. پیشرفت پروژه در چه مرحله ای هستش . و اینکه کانال یا گروهی ندارن که از اونجا راحت تر پیگیری کنیم؟؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقت شما هم بخیر
   در مرحله فندانسیون میباشد
   نه متاسفانه باید از طریق شرکت اقدام نهضت ملی مسکن پیگیری کنید

 33. سیدامیر حسینی
  سیدامیر حسینی ۲۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام، وقتتون بخیر،
  ممنون میشم در مورد میزان پیشرفت پروژه پی ریزان صدرا_ زون ۲۲_ گام دوم اراضی ۴۴۵ هکتاری بگید؟ نمای ساختمون ها معمولا چیه؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقت شما هم بخیر
   پیشرفت پروژه حدود ۱۰ درصد میباشد
   نمای هم ساختمان هم بستگی به پروژه و نقشه دارد فعلا مشخص نیست

 34. سیدامیر حسینی
  سیدامیر حسینی ۲۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام مجدد و خداقوت، ممنون بابت پاسخگویی، فقط ۱۰ درصد یعنی تو چه مرحله ای هست؟ یعنی طبقات رو شروع کردن بزنن؟ بنظرتون کی تحویل میدن؟ بازهم بسیار ممنونم

 35. مریم
  مریم ۲۴ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  خواهش میکنم در مورد پروژه ابنیه پی داتیس اطلاعاتی به من بدهید که در چه مرحله ای هست و معمولا چند وقته آماده تحویل میشن؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۶ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله سفت کاری هستش تاریخ دقیقی که تحویل میدن رو از شرکت عمران و پیمانکار باید بپرسید معمولا دو سه سال تحویل میدن

 36. دهقان
  دهقان ۲۵ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و عرض ادب خسته نباشید پروژه نپا سازه اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۲۵ گام دوم تو چه مرحله ی هست ۴ تا ۴۰ تومن واریزی داشتم لطفا راهنمایی کنید ؟

 37. امیر
  امیر ۲۵ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام خسته نباشید پروژه نپا سازه اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۲۵ گام دوم در چه مرحله ی هست راهنمایی میفرمایید؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۶ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر در مرحله سفت کاری میباشد پیشرفت حدودی پروژه حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد میباشد

 38. سیدامیر حسینی
  سیدامیر حسینی ۰۳ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر،
  ببخشید بعد از چندمین واریزی با متقاضیان قرارداد میبندن؟
  چون الان هیچی از واحد ها نمیدونیم، اینکه چند متره، کدوم طبقه و…

 39. امیر درستکارسرابی
  امیر درستکارسرابی ۱۰ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  باسلام وخسته نباشید اگر امکان داره در مورد پروژه ۴۴۵ هکتاری فاز ۷ زون ۱۳ گام دوم اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید. ممنون میشم و چه دلیلی داره که هیچ پولی برداشت نشده از حساب و به جز پول اولیه پیامک دیگه ای ارسال نشده .آیا از پروژه حذف شدم یا مشکل دیگه ای هست

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۱ دی ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر پروژه به شما تعلق گرفته چون پروژه در حال حاظر پیشرفتی نداشته پول رو برداشت نشده
   شما از پروژه حذف نشدید منتظر پیامک های واریزی باشید

 40. فرهاد
  فرهاد ۱۲ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام
  پروژه (اراضی ۴۴۵ هکتاری – زون ۴۱ – گام دوم) ۲۵۰ واحدی با سه واریزی ۴۰ م.ت
  در چه نقطه‌ای و چه مرحله‌ای هستش؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۳ دی ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر نسبت به پرداختی های شما الان پروژه باید حدود ۱۰ ۱۵ درصد پیشرفت داشته باشه

 41. مصطفی
  مصطفی ۱۵ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام در مورد پروژه زیر اطلاعاتی دارید ممنونم.
  اسکان سازان پردیس(اراضی ۴۴۵هکتاری_زون۴۰_گام دوم)
  ۱۰۴ واحدی

 42. زاویه
  زاویه ۱۶ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام لطفا در مورد پروژه پردال سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۹ – گام دوم) یه اطلاعاتی میدین؟ به فاصله سه ماه و یک ماه آورده میخوان!۱۱

 43. afshin
  afshin ۱۸ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و ارادت،
  پروژه فهندژ زون ۹ تا ۱۲ الان در چه مرحله ای هست؟ ۳ تا واریزی داشتم تا الان. ممنون میشم اطلاعاتی بدید.
  با تشکر

 44. علی
  علی ۲۱ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر
  پروژه نپاسازه ۴۴۵ هکتاری زون ۲۴ گام دوم
  در چه مرحله ای هست تو سایت هم تصویر نمیزارن
  ۴مرحله ۴۰تومن هم واریز کردیم چند مرحله دیگه باید واریز کنیم ؟

 45. س موسوی
  س موسوی ۲۴ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر
  خواستم بدونم پروژه ۴۴۵ هکتاری رهدشت پیام زون ۴۷ گام ۲ در چه مرحله از ساخت هست؟۲ تا واریزی داشتم چند روز دیگه قراره ۴۰ دیگه واریز کنم

 46. فائزه مهربانی
  فائزه مهربانی ۲۹ دی ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  درمورد پیشرفت پروژه اسکان سازان پردیس زون ۴۰ گام دوم سوال داشتم ما ۱۲۰ تومن واریزی داشتیم
  و اینکه شما اطلاع دارید کدام قسمت فاز ۷ هست؟و متراژش چقدره؟

 47. ف شهابی
  ف شهابی ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام. خدا قوت
  مجتمع مسکونی هگمتانه(ارتا معمار غرب ۹۶ واحدی) از روند پروژه اطلاعی دارید ؟

 48. محمد
  محمد ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  پروژه ی نپا سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۵ – گام دوم)
  در چه مرحله ای هست
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 49. محمد
  محمد ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  پروژه ی نپا سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۵ – گام دوم)
  در چه مرحله ای هست ممنون میشم جواب بدید

 50. مرتضی
  مرتضی ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  نیک پی سرای ایرانیان (اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۵۲ – گام دوم) در چه مرحله ای هستش؟؟؟ خبردارید؟

 51. حمید
  حمید ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  درود
  فاز۷ پردال سازه زون ۲۹ گام دوم در چه مرحله ای است؟

 52. حمیده
  حمیده ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام و تشکر
  لطفا بفرمایید روند پیشرفت پروژه برج افزار ماهان البرز زون ۲۶ اراضی ۴۴۵ هکتاری در چه مرحله ای است .۱۲۰ واریزی داشتیم و الان ۴۰ هم خواستن .
  آیا واقعا پیشرفت داشته. ؟

 53. هادی
  هادی ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  با سلام
  درمورد پروژه ۱۹۰ واحدی کلبه سازان سفیر پرند(اراضی ۴۴۵ هکتاری زون۴۳ گام دوم ) با واریز ۴۰ م که بعد گذشت یکسال هنوز برداشت نشده اطلاعی دارید؟
  باتشکر

 54. علی سالاری مقام
  علی سالاری مقام ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقت بخیر پروژه ایلیا سازه پارت زون ۲۰ گام دوم ۴ قسط ۴۰ ملیون واریز کردم منتظر واریزی پنجم هستم ک احتمالا به زودی پیامک واریز ارسال بشه خواستم ببینم پروژه در چه حالیه و تقریبا زمان تحویل واحد کی هستش

 55. مژگان
  مژگان ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام
  وقت به خیر
  پروژه ی فهندژ، فاز ۷ پرند در چه مرحله ای هستش؟ تا حالا سه قسط واریز کردم.
  سپاس بابت پاسخ گویی

 56. حامد
  حامد ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام، لطفا از وضعیت پروژه اسکان سازان پردیس (اراضی ۴۴۵ هکتاری- زون ۳۲ – گام دوم اطلاعی دارین میفرمایید بنده دو تا واریزی ۴۰ تومنی داشتم تا به الان

 57. جابر فریدونی پناه
  جابر فریدونی پناه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه راه آفرین مینو تو چه مرحله ای هستش من تا الان سه مرحله پرداختی داشتم امکانش هست بفرمایید حدودا چقدر زمان میبره تحویل بدن بهمون

 58. حمداله نوروزی
  حمداله نوروزی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام پروژه تراب فولاد پارس تابلو سابق چقدر پیشرفت داشته تا حالا ۳ تا واریزی داشتیم موقع تحویل کی هست از سال ۹۸ ثبت نام کردیم چقدر دیگه باید واریزی انجام بدیم خیلی وقته پیامک و واریزی نمی یاد دلیلش چیه

 59. Ali
  Ali ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام. خدا قوت . وقت تون بخیر
  پروژه پارس سرزمین ماهان در چه مرحله ای هست؟
  میزان پیشرفت در اسفند ماه ۱۴۰۲چقدر هست؟
  ممنون از پاسخگویی شما

 60. Ali
  Ali ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  پارس سرزمین ماهان فاز صفر
  جنب پارک شهدای هسته ای

 61. علی
  علی ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام
  وقت بخیر
  فاز ۷ پروژه پردال سازه زون ۲۸ در چه مرحله است
  با ۵ واریزی

 62. مینا قاسمی مقدم
  مینا قاسمی مقدم ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  باسلام
  لطفا بفرمائید پروژه مخروط سازه غرب ۲۸۰ واحدی (اراضی ۴۴۵ هکتاری- گام دوم) در چه مرحله ای است؟ بنده سال ۹۹ ثبت نام کرده ام و تاکنون چند بار نام پروژه ان عوض شده است

 63. علی
  علی ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر پروژه رهدشت پیام اراضی ۴۴۵ هکتاری فاز هفت پرند تو چه مرحله ی است؟

 64. ف
  ف ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام پروژه رهدشت پیام ، ۴۴۵ هکتاری، زون ۴۷، گام دوم کجاست و در چه مرحله ای؟

 65. شایلین
  شایلین ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام پروژه نیک پی سرای ایرانیان فاز ۶ زون ۷ تا الان ۴۰۰ میلیون دادیم،چقدر دیگه باید بدیم و تا چه مرحله ایی پیش رفته؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

   سلام الان حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستش از واریزی ها اطلاعی ندارم فقط از طریق پیامک و دعوتنامه توسط شرکت عمران به شما اطلاع رسانی میشود

 66. مرادی
  مرادی ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام . خدا قوت. وقت تون بخیر
  پروژه پارس سرزمین ماهان کنسرسیوم جنب پارک شهدای هسته ای درچه مرحله ای هستش؟
  میزان پیشرفت پروژه اسفندماه ۱۴۰۲چقدر هستش؟
  ممنون از پاسخ گویی شما

 67. ام
  ام ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام سال نو شما مبارک خسته نباشید پروژه رهدشت پیام آپادانا زون H ۹۶ واحدی_در چه مرحله ای هست و مربوط به کدام یک از فازهای پرند میشه ممنون از حسن همکاری شما موفق باشین

 68. ام
  ام ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام سال نو رو خدمت شما و همکارانتون تبریک میگم خسته نباشید پروژه رهدشت پیام_آپادنانا زون H_ واحدی ۹۶ در چه مرحله ای هست و در کدام فاز پرند واقع شده است.با تشکر از حسن همکاری شما.

 69. علیرضا محبی
  علیرضا محبی ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  با سلام و تشکر از اطلاع رسانی شما
  پروژه ابنیه پی داتیس (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۳۱ – گام دوم) تا الان ۵ واریزی داشته ایم، اجرای پروژه در چه مرحله ای هستش؟
  با تشکر از پاسخگویی شما
  خدا قوت

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقت شما بخیر
   حدود پیشرفت فیزیکی ۲۵ الی ۳۰ درصد هستش

 70. سام
  سام ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام به شما
  پروژه فهن دژ ۲،تعداد واحد۱۳۲،رتبه ۵۶،با واریزی ۱۲۰تومن و ۴۰تومن دولت و جمعا ۱۶۰تومن در چه مرحله ایست؟
  تشکر از پاسخگویی شما

 71. رحیم
  رحیم ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  با سلام
  وضعیت پروژه کلبه سازان سفیر فاز ۷ و ۲۰۸ واحدی در چه مرحله ای است تا الان پنج قسط واریزی داشتم

 72. مسیب
  مسیب ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام ،یه درصد پیشرفت از پروژه ابنیه پی داتیس ،زون۳۰ اگه امکانش هست ،میشه لطف کنین بگین این آمار رو از کجا اخذ میکنین؟تو عمران سمت دارین ،

 73. رضا
  رضا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر پروژه زرین ستون شمال غرب در چه مرحله ای قراردارد با تشکر

 74. مهسا
  مهسا ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر
  در مورد پروژه پردال سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۹ – گام دوم) اطلاعات میدین که در چه مرحله ایه
  ممنونم

 75. سعید
  سعید ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  باسلام وضعیت پروژه وثوق ساخت اراضی۴۴۵هکتاری زون۲۷گام دوم،۲۵۶واحدی چگونه است؟از قبل هشتاد تومان واریزی داشتیم تا یک ماه پیش دوباره پیام اومد که ۸۰میلیون باید واریز کنیم یک روز قبل از موعد واریز کردیم ولی تا الان برداشت نکردن چگونه بفهمیم که برداشت کردن میترسم از پروژه حذف بشیم ممنون میشم جواب بدین واینکنه کی پروژه رو تحویل میدن؟

 76. مجتبی اسدی
  مجتبی اسدی ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام آقای هدایتی لطف کنید بفرمایید که پروژه اسکان سازان پریش۱۷۸واحدی زون۳۲درچه مرحله ای قرار دارد چند متری می‌باشد ما ۴قسط را پرداخت کرده‌ایم
  سپاس از توجه و پاسخ گویی شما

 77. مجتبی اسدی
  مجتبی اسدی ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام آقای هدایتی لطف کنید بفرمایید که پروژه اسکان سازان پریش۱۷۸واحدی زون۳۲درچه مرحله ای قرار دارد چند متری می‌باشد ما ۴قسط را پرداخت کرده‌ایم،🙏🙏🙏
  سپاس از توجه و پاسخ گویی شما

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر نسبت به واریزی که دارید حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی میباشد
   متراژ و زمان تحویل رو از شرکت عمران بپرسید دقیق تر هستش

 78. رضا
  رضا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام قربان توی سایت نوشته فاز۵ قسمت ثبتنام ولی تخصیص پروژه فهن دژ ۵ اراضی ۴۴۵ هکتاری و ۱۲۱ واحدی نوشته می خواستم بپرسم یعنی فاز ۷ هستم الان؟ و اینکه پروژه توی چه محله ای هستش ؟ الان حدودا ۵ ماه میشه که پیامک واریزی قسط ۴ برام ارسال نشده ولی برای سایر دوستان ارسال شده ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر فهندژ فاز ۷ پرند هستش

   نسبت به پیشرفت پروژه از شما تقاضای واریزی‌ها رو دارند

   الان حدود ۲۰ ۲۵ درصد هستش

 79. مرادی
  مرادی ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت تون بخیر .
  پروژه پارس سرزمین ماهان جنب پارک شهدای هسته ای فرودین ماه ۱۴۰۳ در چه مرحله ای هستش؟
  سپاس از پاسخگویی شما🙏🙏

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر پروژه پارس سرزمین ماهان فعلاً در حال حاضر هیچ پیشرفتی نداشته و فعلاً روی خاک هستش

 80. علی محمدی
  علی محمدی ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام و وقت بخیر
  پروژه نپا سازه فاز ۷ اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۲۴ را ۳ قسط پرداخت کردم چقدر پیشرفت فیزیکی داشته ؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر

   پروژه نپاسازه فاز ۷ الان حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد فیزیکی داشته

 81. حامد
  حامد ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر از پروژه اسکان سازان پردیس گام دو زون ۳۲ اطلاعی از پیشرفت پروژه دارین بفرمایید؟ ۴ مرحله ۴۰ تومانی واریز انجام دادم.
  ممنون

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر

   پروژه اسکان‌ سازان پردیس فاز ۷حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد پیشرفت داشته

 82. جعفری
  جعفری ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقتتون بخیرجناب هدایتی
  پروژه ایلیاسازه پارت اراضی۴۴۵ هکتاری درچه مرحله ای هست؟ ۳۹۲واحدی.ممنون میشم پاسخ بدید.سپاسگزارم.

 83. محمد کریمی
  محمد کریمی ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام . وقت بخیر
  پروژه ابنیه پی داتیس اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۳۱ در چه وضعیتی هست؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر پرند فاز ۷ ۱۵ الی ۲۰ درصد پیشرفته فیزیکی داره

 84. ام
  ام ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر
  جناب هدایتی پروژه دهدشت پیام- اپادانا زونH_تعداد ۹۶ واحدی در چه مرحله ای هست و در کدام فاز پرند واقع شده.ممنون میشم پاسخ بدین.

 85. علی اکبری
  علی اکبری ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام.پروژه عمران اندیش جهان در چه مرحله ای هست؟

 86. مقامی
  مقامی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  پروژه ۴۴۵ هکتاری زون ۱۵ چطور پروژه ای هست؟
  و در چه مرحله هست؟
  ۳تا واریزی ۴۰ تومنی داشتم

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقت شما هم بخیر اراضی ۴۴۵ هکتاری فاز ۷ هستش و دارای تعداد متعددی پروژه هست
   بستگی به پیمانکار و پروژه‌تون داره

 87. مرتضی
  مرتضی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  فهن دژ ۶ میزنه گام دوم یعنی چی؟

  1. حسین هدایتی
   حسین هدایتی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   اسم پروژه توی فاز۷ هستش

 88. امیر حسین
  امیر حسین ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام و وقت شما بخیر در مورد پروژه آرتا معمار غرب فاز ۷ خبری دارید که چه قدر پیشرفت داشته و حدودا چه زمانی تحویل می‌شود و اینکه فاز ۷ متراژ واحد ها چند متری است؟ممنون

 89. ام
  ام ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام جناب هدایتی دوبار پیام دادم متاسفانه جواب ندادین ممنون میشم راهنمایی کنین پروژه رهدشت پیام آپادانا زون h کدوم فاز هست و الان در چه مرحله ای از ساخت هست.موفق باشین.

 90. هادی استاجی
  هادی استاجی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام از گجا متوجه شویم واحد ما توسط کدام شرکت ساخته میشود

 91. پیروی
  پیروی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  نپا سازه (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۴ – گام دوم) من تا الان ۵ مرحله واریزی داشتم
  الان پروژه در چه مرحله ای هست و چقدر پیشرفت داشته و چقدر زمان میبره تا تحویل

 92. Roya
  Roya ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  در مورد پیشرفت پروژه راه آفرین مینو فاز ۷ در چه مرحله هست؟

 93. توحید
  توحید ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام
  وقت بخیر
  پیمانکار برج افزار ماهان البرز – (اراضی ۴۴۵ هکتاری-زون ۲۶ – گام دوم)
  من تا الان ۵ واریزی داشته ام الان پروژه در چه مرحله ای هست و چقدر پیشرفت دارد؟
  زمان تحویل کی هست؟
  ممنون از توضیحات شما

 94. دهقان
  دهقان ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام خسته نباشید پروژه نپا سازه اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۲۵ گام دوم ۶ مرحله پرداختی داشتم تو چه مرحله ی هست لطف میکنید راهنمایی کنیدممنون

 95. شهاب
  شهاب ۰۲ تیر ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقت بخیر
  پروژه ایلیا سازه پارت(اراضی ۴۴۵ هکتاری- زون ۱۸ – گام دوم) با شش قسط واریزی در چه مرحله ای است؟

 96. محمد
  محمد ۱۱ تیر ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام.وقت بخیر
  اراضی ۴۴۵ هکتاری زون ۱ مربوط به کدام پروژه میشه
  ۲قسط واریز کردم ممنون میشم بگید در چه مرحله ای

 97. رها
  رها ۱۳ تیر ۱۴۰۳ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر.پروژه نیک پی سرای ایرانیان اراضی۴۴۵هکتاری زون۴۹ در چه مرحله ای هست آیا پیشرفتی داشته؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!